fbpx
Loader

Σκοπός της MEDUSA είναι να παρέχει καινοτόμες ιδέες, επιχειρησιακές στρατηγικές και εργαλεία διοίκησης & διαχείρισης.

Θεμελιώδης αρχή της εταιρίας είναι η άρτια γνώση της αγοράς, έτσι ώστε να μπορεί να κατευθύνει στρατηγικά τους πελάτες της, για να δημιουργηθούν υπερβάλλουσες αποδόσεις κεφαλαίου.
Το δίκτυο των επαγγελματιών που συνεργάζονται με τη MEDUSA Management είναι ικανό να καλύψει όλο το φάσμα των επιχειρηματικών κλάδων.

Διαφημιστική | Λογότυπο - Ιστοσελίδες - Συσκευασίες | Medusa Marketing | Ιωάννινα

Σε ποιούς απευθύνεται

 • Σε νέες επιχειρήσεις
 • Στις επιχειρήσεις που επιζητούν την αλλαγή
 • Σε managers και διοικητικά στελέχη
 • Σε τμήματα που απαιτούν χτίσιμο ή αναδιάρθρωση
 • Σε οργανισμούς αντιμέτωπους με κρίσιμα ερωτήματα
 • Σε projects με καθορισμένα deadlines
 • Σε καταστάσεις (επίσημες και μη) έντονης ή πολύπλοκης διαπραγμάτευσης

Xαρακτηριστικά και οφέλη

 • Αύξηση απόδοσης εργαζομένων
 • Δημιουργία ή βελτίωση οργανωτικών δομών και διαδικασιών
 • Λήψη Αποφάσεων & Εναλλακτικές στρατηγικές
 • Δημιουργία ομάδας & Ανάπτυξη μονάδων
 • Διαχείριση χρόνου & Αποτελεσματικότητα
 • Ποιοτική υπεροχή
 • Αύξηση απόδοσης κεφαλαίου
Διαφημιστική | Λογότυπο - Ιστοσελίδες - Συσκευασίες | Medusa Marketing | Ιωάννινα
Διαφημιστική | Λογότυπο - Ιστοσελίδες - Συσκευασίες | Medusa Marketing | Ιωάννινα

Στρατηγική / Διοίκηση

Επαναπροσδιορίζεται η κατεύθυνση της επιχείρησης και εξετάζονται οι εναλλακτικές της επιλογές σχετικά με την αλληλεπίδρασή της με το εξωτερικό περιβάλλον, μέσω της θεμελιώδους παραδοχής, ότι η επιχείρηση εμπλέκεται μόνο σε δραστηριότητες που παράγουν κέρδη ή παράπλευρα οφέλη.

Διαφημιστική | Λογότυπο - Ιστοσελίδες - Συσκευασίες | Medusa Marketing | Ιωάννινα

Χρηματοοικονομικά / Νομικά

Σε συνδυασμό με αξιόπιστους συνεργάτες αναλαμβάνει:

 • Την αποσαφήνιση της οικονομικής κατάστασης και προτάσεις για εναλλακτικές στρατηγικές.
 • Τις ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιες υπηρεσίες τραπεζικά ιδρύματα και προμηθευτές.
 • Θέματα που αφορούν το Εμπορικό και Εταιρικό Δικαίο.
  αλλά και ειδικότερα την Πνευματική ιδιοκτησία & το Διαδίκτυο.
 • Την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία ασφάλισης τιμολογίων για εξαγωγές.
Διαφημιστική | Λογότυπο - Ιστοσελίδες - Συσκευασίες | Medusa Marketing | Ιωάννινα

Δομές – Διαδικασίες – Λειτουργίες

Στόχος είναι να εφαρμοστούν βιώσιμες λειτουργίες, που θα εγγυηθούν μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό παρεμβαίνει με καινοτόμες ιδέες στις δομές του συστήματος της αλυσίδας αξίας ταυτόχρονα με τον επαναπροσδιορισμό στις διαδικασιες διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα.

Διαφημιστική | Λογότυπο - Ιστοσελίδες - Συσκευασίες | Medusa Marketing | Ιωάννινα

Απελευθέρωση Εσωτερικών Δυνάμεων

Με αρχή τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των εργαζομένων προτείνει εκείνες ακριβώς τις αλλαγές, που πιθανόν χρειάζεται η επιχείρηση, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, κινείται για τον εντοπισμό τυχόν αναξιοποίητων μονάδων με σκοπό την παροχή κινήτρων και της ώθησης που απαιτείται.
Ακόμη, προστατεύει την επιχείρηση από εσωτερικές συγκρούσεις με το προσωπικό, καταρτίζοντας νομικά κείμενα που ορίζουν ή επανακαθορίζουν τη σχέση του εργαζόμενου με αυτήν. Παράλληλα η MEDUSA έχει ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση, στην επιλογή και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

 • Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας
 • Αξιολόγηση υπάρχοντος προσωπικού
 • Επιλογή συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης
 • Οργάνωση τμήματος
 • Ανάπτυξη συστήματος αμοιβών
 • Εκπόνηση κανονισμού εργασίας
 • Επιλογή & πρόσληψη στελεχών
 • Meetings
Διαφημιστική | Λογότυπο - Ιστοσελίδες - Συσκευασίες | Medusa Marketing | Ιωάννινα

Διαπραγματεύσεις

Αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες, που παρουσιάζονται σε διαπροσωπικό επίπεδο με προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες, προσωπικό, ανταγωνιστές και βοηθάμε στη σύναψη συμφωνιών, που ευνοούν τα συμφέροντα της επιχείρησης άμεσα ή και μακροπρόθεσμα.
Παράλληλα, δουλεύουμε για να εντοπίσουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες & στρατηγικές συνεργασίες αλλά και να βοηθήσουμε σε εξατομικευμένες συμφωνίες με όλα τα εμπλεκόμενη μέρη έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό Deal.

Διαφημιστική | Λογότυπο - Ιστοσελίδες - Συσκευασίες | Medusa Marketing | Ιωάννινα

Ποιότητα Υπηρεσίας

Εφαρμόζεται ενιαία φιλοσοφία διοίκησης στα στάδια των διαδικασιών εκείνων που σχετίζονται με την επαφή του Brand Name με το υπάρχον και πιθανό πελατολόγιο. Παρέχονται εργαλεία, όπως βάσεις δεδομένων, επιλογή συστημάτων διαχείρισης πελατολογίου και συντονισμός για την ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης σε επίπεδο υπηρεσίας.
Η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων απ’ όλους τους εργαζομένους και η ενεργή συμμετοχή του καθενός σε αυτήν την διαδικασία είναι η ουσία της διοίκησης ολικής ποιότητας.

Βελτιώστε τις διοικητικές σας δεξιότητες.
Κερδίστε το 200% των άλλων. Ωθήστε την επιχείρησή σας σε άλλο επίπεδο.